SEO: Country targeting vs. Language targeting

Written by: Endouble Endouble
Blog

Over de jaren is Netwerven steeds meer websites gaan bouwen voor internationale klanten. Veel van deze websites zijn meertalig, of richten zich op een publiek in verschillende geografische regio’s. Ter gelegenheid van HR Tech 2015 in Parijs posten korte blogs, over SEO en Universal Analytics voor meertalige of internationale recruitmentwebsites.

Country targeting versus language targeting

Bij de keuze voor een internationale site speelt bestaande data een grote rol. Bijv. Universal Analytics zou kunnen aantonen dat er vanuit een bepaalde landen voldoende traffic en conversie komt om daar een specifieke site voor te ontwikkelen. In zo’n geval kies je ervoor om je te richten op meerdere landen, met een aparte websites en speciaal geschreven content in de taal die men daar spreekt.

Analytics kan echter ook laten zien dat er weliswaar verkeer en conversie komt voor meerdere talen, maar vooral vanuit een land. In dat geval richt je je beter met dezelfde website op meerdere talen, d.m.v. taalversies van dezelfde content.

Invloed op domeinkeuze en URL-structuur

Hoewel dit soms (gedeeltelijk) afhankelijk is van het domein en de structuur van je bestaande website, zijn er grofweg de volgende mogelijkheden:

Country targeting

  1. Top Level Domain - e.g. workingatyourcompany.fr (best choice)
    Eventueel is het mogelijk om de website lokaal te hosten, omwille van bijvoorbeeld performance of beheer.
  2. Subdirectory - e.g. workingatyourcompany.com/fr/
  3. Subdomain - e.g. fr.workingatyourcompany.com

Language targeting

  1. Top Level Domain
    Geen optie! Dit zou suggereren dat jouw bedrijf zich specifiek op dat land richt, in plaats van alleen de taal.
  2. Subdirectory - e.g. workingatyourcompany.com/nl/ (best choice)
  3. Subdomain - e.g. nl.workingatyourcompany.com

 

Let er op dat ieder taalversie of landensite afzonderlijk bereikbaar is voor zowel je bezoeker als de Googlebot.

Volgende blog in deze serie

Ons volgende blog in deze serie ter gelegenheid van HR Tech 2015 in Parijs, legt uit hoe je d.m.v.  en taalannotaties zoals de hreflang zoekmachines laat zien in welke taal of voor welk land de site gebouwd is.