Data privacy: neem je de wetgeving of de kandidaat als uitgangspunt?

Written by: Endouble Endouble
Blog

Lees in: English

28 januari j.l. was de Europese Dag van de Privacy. Wat is de aanleiding van deze dag en wat kun je als marketeer, recruiter of recruitment manager doen om goed met persoonsgegevens om te gaan? Bedrijven ervaren de steeds striktere privacy wetgeving vaak als hinderlijk, en voldoen eraan om hoge boetes te voorkomen. Maar wat als we het eens vanuit het perspectief van de mens oftewel de kandidaat bekijken?

Europese Dag van de Privacy

Deze dag is in het leven geroepen om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Dat is een belangrijke insteek, want terwijl we allemaal vanuit de aankomende wetgeving (AVG) druk bezig zijn met privacy zijn we waarschijnlijk vooral bezig met het voldoen aan de wetgeving, al dan niet aangejaagd door juridische zaken, compliance en / of privacy officers. Het voorkomen van hoge boetes en voldoen aan allemaal ‘lastige’ regels lijkt de hoogste prioriteit te krijgen.

Recht op privacy universeel mensenrecht

Maar dat is helemaal niet de bedoeling van de wetgeving. Het recht op privacy is een universeel mensenrecht en onderdeel van onze grondwet:

‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’

artikel 10, Nederlandse grondwet

De wetgeving is er om de persoonlijke levenssfeer van ieder mens te beschermen. Niet om het jou als recruiter of marketeer moeilijk te maken, maar juist ook om jouw persoonlijke levenssfeer te beschermen.

Wat kun jij doen om de ‘mens’ centraal te stellen?

Er zijn genoeg dingen die je zelf kunt doen om te voldoen aan de wetgeving en tegelijkertijd de mens (kandidaat) centraal te stellen. Een aantal voorbeelden:

  • Vraag alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een duidelijk doel;
  • Gebruik die gegevens alleen voor dat doel;
  • Verwijder ze zodra ze niet meer noodzakelijk zijn;
  • Informeer mensen duidelijk over de gegevensverwerkingen;
  • Laat de mens zelf in controle zijn: vraag toestemming;
  • Geef inzicht in gegevens die je hebt wanneer daar om gevraagd wordt en pas deze aan of verwijder ze wanneer iemand dat graag wil.

Controleer je eigen sollicitatieproces

Jij persoonlijk hebt deze rechten ook en daarmee controle over wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt. Verwerk je gegevens van anderen, doe dat dan net als je zou doen met je eigen gegevens. Loop eens je eigen website- en sollicitatieproces door en vraag je af of je duidelijk hebt welke specifieke gegevens er van jou allemaal verwerkt worden en of je daar duidelijk toestemming voor gegeven hebt.